logotype

Wipschietwedstrijd 2013

Op zondag 10 maart hield het Gilde St. Catharina & St. Barbara Leende, beter bekent als de Jong Schut, haar eerste wipschietwedstrijd van het jaar. Er werd die dag geschoten op de wip voor het wisselschild Beste Wipschutter en werd er gestart met de jaarlijkse schietcompetitie.

 

De Wipschietwedstrijd was voor de eigen leden van het Gilde. Zij mochten wel een of meerdere introducés mee brengen om deze kennis te laten maken met het Gilde. Naast de grote opkomst onder de leden, waren er verschillende enthousiaste introducés aanwezig. Waarvan er enkele zich zelfs direct aan meldde als nieuw lid van het Gilde.

 

Na een spannende strijd om het afkampen, was het Wendy Matheeuwsen die de beste schutter bleek te zijn. Zij ging er met de eerste prijs van door en won hiermee het wisselschild. Tweede werd Mike Heijmans en derde Rob Boullart. Hiermee was het nieuwe schietseizoen officieel geopend.

Schietwedstrijden

Zoals wel bekend zijn de vooschriften en regelgeving voor het geweer schieten voor Brabantse gilden aanzienlijk verscherpt. De KNSA wil dat iedere schutter een licentie heeft, en daardoor lid moet worden van hun vereniging. Dit zou betekenen dat ieder lid eenmalig een inschrijfgeld á €25,- en een jaarlijkse contributie betaald van €30,- en minimaal 18 keer per jaar moet schieten om zijn licentie te houden. Tevens moet er een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) van de gemeente ingeleverd worden, dit is een eenmalig bedrag van €30,50 , dus een dure aangelegenheid. Om dit allemaal te voorkomen heeft de NBFS besloten om een nieuwe vereniging op te richten, nl. Brabantse Gilde Schutters. B.G.S. Hier kunnen alleen gildebroeders en zuster die willen schieten lid van worden. Via deze vereniging zal ons gilde lid worden van de KNSA. Gebruikers van vuurwapens kaliber 12 en 16 hoeven geen lid te worden van de KNSA. Dit geld wel voor eigenaars/beheerders (wapenmeesters) van deze vuurwapens. Iedere verlofhouder moet lid worden van de KNSA, anders wordt het verlof niet meer verlengd. Wel kun je max 3 keer per jaar schieten via de verstrekte licentie aan de verlofhouder. Ook moet er een goede registratie van de schutters worden bijgehouden. Door via BGS lid te worden van KNSA kan deze ook geen eisen stellen aan de accomodatie. Deze regeling is vanaf 1 mei 2007 van kracht, vermoedelijk moet er ook een goedgekeurde wapenkast in het gebouw om direkt na de wedstrijd de wapens en munitie veilig te kunen opbergen.

2023  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende