logotype

Club van 100

Het Gilde St. Catharina en St. Barbara wil uw bijzondere aandacht vragen.

Waarom?

Het gilde maakt een goede tijd door, en de belangstelling van vooral jongeren is groeiende. Dit geeft een jong en vitaal imago aan onze vereniging. Daarom willen wij investeren in de toekomst, een gildetoekomst voor onze jonge mensen. Wij als gilde willen deze jonge mensen een gepaste opleiding kunnen bieden. Opleidingen in zowel trommen, vendelen als bazuinblazen. Om zowel de drempel, als de kosten laag te kunnen houden, worden de opleidingen verzorgd door de leden van het gilde.

Maar, om de groei betaalbaar te kunnen houden willen wij een beroep doen op U. Het initiatief hiervoor is: het oprichten van een “club van 100”.

Wat houdt het in:

Eenieder die het gilde wil steunen wordt gevraagd om jaarlijks een bedrag te schenken van 100 euro. Van dit bedrag wil het gilde 75 % investeren in de opleiding van jongen mensen. Ook de aanschaf van de benodigde attributen, kostuums en instrumenten zullen hiervan bekostigd worden. De overige 25 % willen we investeren in de “club van 100”. Hiervan wordt een maal per jaar een activiteit georganiseerd, met als doel: onze waardering kenbaar te maken van uw steun, anderzijds om elkaar dichter bij elkaar te brengen. Dit geldt zowel voor de leden van de “club van 100”, plaatselijke ondernemers, als voor het gilde zelf. Een mooie gelegenheid om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten.

Mocht U interesse hebben in dit mooie initiatief, dan verzoeken wij U om de bijdrage over te maken op Rabobank rekening nr. NL32RABO0127492593 t.a.v. de jong schut.

Het bestuur en de leden zijn graag bereid om U van alle informatie te voorzien.

Aanmelden kan op tel.nr. 040 – 2061410

Met vriendelijke gildegroeten.

Regerend Deken Erik van Happen.

De huidige leden van de "club van 100" zijn:

- Pieters de Werdt B.V.

- Glas en Schildersbedrijf Verhoeven

- Loonbedrijf J. van Weert

- Harry van Kuijk

- Beks groep B.V.

- Harrie en Truus v/d Boomen

- Tom van Alphen (Canada) 

- Triumph Club Leende

- Piet van Mierlo Aannemer

- Boschhoven Kliniek voor Dieren

- ID Image Design

- Janus van Ansem

- Van de Gevel Mechanisatie

- Mark Smits Bouwservice

- Aart Snoeijen

- Eric van der Aa

- Trots op Blaosdonk #TOB

- Sim Staalbouw

- Piet & Tonnie

- Olav Makelaardij

- Frans Hulsen

2023  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende