logotype

Erik van Happen nieuwe Regerend Deken “Jong Schut”.

Op de drukbezochte jaarvergadering van donderdag 24 januari is Erik van Happen gekozen tot nieuwe Regerend Deken / voorzitter van het gilde St. Catharina en St. Barbara Leende.

De 46 jarige Erik van Happen volgt hiermee Frans van de Gevel op die 13 jaar deze functie heeft vervuld. ErikvanHappen

De nieuwe Regerend Deken is begonnen als vendelier bij de jeugd en is op de jaarvergadering van 25–1–1985 als 18 jarige lid geworden van het gilde St. Catharina en St. Barbara.

Vanaf die tijd, tot nu, bracht Erik de jeugd de kunst van het vendelen bij.                                 In de jaarvergadering van januari 2004 gaf de toenmalige secretaris Jan van Mierlo aan dat het zijn 2 laatste jaren waren als secretaris en dat er uitgekeken moest worden naar een opvolger.

Hierbij heeft Erik van Happen 2 jaar gefunctioneerd als 2e secretaris en is op 24–1–2006 gekozen als de nieuwe secretaris van het gilde tot de afgelopen jaarvergadering. 

Door het aftreden van de huidige Regerend Deken Frans van de Gevel is Erik van Happen door het bestuur voorgedragen aan de leden om de nieuwe Regerend Deken te worden van het gilde St. Catharina en St. Barbara.

De functie van secretaris wordt overgenomen door Coen Heijmans, met als 2e secretaris Sander van Asten.

In de ontstane vacature hebben de leden van het gilde St. Catharina en St. Barbara donderdag gekozen voor de 22 jarige Danny Looijmans als nieuwe deken in het bestuur van het gilde. 

Hierbij doet de “jong schut“ zijn bij naam eer aan en gaat de wens van de voormalig Regerend Deken in vervulling om de jongeren bestuurlijke ervaring op te laten doen.

Ook werden er tijdens de jaarvergadering 5 nieuwe leden aangenomen en 2 aspirant leden.

Frans van de Gevel gaat na zijn terug treden met de commissie gildejeugd aan de slag en zal zich verder toeleggen, in het opleiden en begeleiden van de jongeren in het trommen en bazuinblazen.

Ook de wat oudere jeugd is hier van harte welkom op de oefenavond op vrijdag.

Jongeren tot 18 jaar zijn bij het gilde St. Catharina en St. Barbara contributie vrij.

De oud Regerend Deken Frans van de Gevel wenste de nieuwe Regerend Deken Erik van Happen heel veel succes en bedankte in zijn dankwoord, het bestuur en alle leden van het gilde voor het vertrouwen al die jaren, maar ook bedankte hij de sponsors, de vele vrijwilligers, de samenwerkende verenigingen, en iedereen die er toe heeft bij gedragen tot waar het gilde nu staat in de leendse gemeenschap.

2019  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende