logotype

Danny Looijmans nieuwe koning bij de Jong Schut

De dag begon in de ochtend om negen uur met een heilige mis in de Kerk, waarbij de Jong Schut traditioneel voor in de kerk zat en de Auw Schut achterin. Na de mis werd achter de kerk door de vaandrig van de Jong Schut de vernieuwing van de Eed van Trouw verzorgd aan het geestelijk en wereldlijk gezag, gevolgd door de toespraken van de beide voorzitters van de gilden en de burgemeester. De voorzitter van de Jong Schut stond nog even stil bij de bijzonderheid van deze dag, want misschien kon de huidige koning van het gilde zich tot keizer schieten. Aansluitend volgde de vendelhulde en gingen de beide gilden op uitnodiging van het gemeente bestuur naar de Schammert waar zij werden getrakteerd op een door de gemeente aangeboden koffie met vlaai.

Hierna volgde ieder gilde haar eigen weg.

De Jong Schut ging vervolgens in optocht naar Leenderhof, alwaar de bewoners getrakteerd werden op een vendelhulde en tromdemonstratie. Vervolgens gingen zij door naar het gildeterrein aan de Loofvennen.

Daar aangekomen werd eerst de schutsboom gevrijd doormiddel van het drie maal om deze schutsboom trekken van het gilde. Dit om de kwade geesten te verjagen en een voorspoedig koningschieten te kunnen houden. Hiermee kwam ook een einde aan het koningschap van de huidige koning Coen Heijmans. De regerend deken Wim van den Broek dankte hem in zijn woordje voor de afgelopen zes jaar als koning en dubbele koning. En wenste hem heel veel succes toe tijdens het koningschieten en wellicht de keizerstitel. Daarna werd de koning door zijn ouders van zijn koningsvest ontdaan, als symboliek voor het openstellen van het nieuwe koningschap. Ook Heijmans hield een dankwoordje en wenste iedereen succes en hoopte dat beide koningspuisten nodig zouden zijn.

Na de gildemaaltijd en de inloting voor de deelname aan het koningschieten kon de wedstrijd om twee uur daadwerkelijk beginnen. Er streden maar liefst 16 leden, waaronder twee dames, mee voor de felbegeerde titel. De konings- of keizerspuist gaf zich niet zomaar gewonnen. Zodat er toch flink wat rondes nodig waren om uiteindelijk door het 123e schot door Danny Looijmans naar beneden geschoten te worden.

Hiermee werd Danny Looijmans, 32 jaar, de nieuwe koning van het gilde St. Catharina en St. Barbara. Wat volgde waren volop felicitaties en een gezellige feestmiddag.

In de avond trok het gilde naar het huis van de nieuwe koning om hem daar te kunnen installeren. De regerend deken hield daar een mooie toespraak waarbij hij vertelde over de nieuwe koning. Danny was in 2002 bij het gilde gekomen en in 2003 deed hij voor de eerste keer mee als tamboer aan de Jeugdgildedag in Leenderstrijp. In 2009 werd hij als 18-jarige officieel lid en in 2013 trad hij toe tot het bestuur van het gilde. Hierna mocht hij als teken van reinheid zijn handen wassen en mocht hij over het hoofdvaandel treden. Op de hoek van het vaandel werd hem het koningsvest omgehangen. Ook werd hem de nieuwe koningsstok overhandigd.

Vervolgens werd een mooie vendelhulde voor de nieuwe kersverse koning Danny en zijn vriendin Aniek en zoon Kaj gehouden, waarna Danny het woord nam. Hij dankte iedereen voor hun komst en de hulde. Hij stond zichtbaar te genieten van dit moment en nodigde iedereen uit om een drankje achter het huis te komen doen. Daarna volgde een optocht door het dorp om de nieuwe koning te tonen welke eindigde bij café Roothans waar het feest nog tot in de late uurtjes werd doorgezet.

Hiermee kan het gilde kan het gilde terug kijken op een geslaagde kermismaandag.

Op de vrijdagavond vooraf aan de kermis vond bij de Jong Schut ook het jaarlijkse tafelvoetbaltoernooi tussen de Leendse gilden en de tonpraoters plaats. Deze werd uiteindelijk door Jong Schut gewonnen, met dank aan Erik van Happen en Frans van Dijk als winnend team. Zij mochten hiermee de wisselschaal in ontvangst nemen.

Leuk om te vermelden is dat Aniek, de partner van Danny, zelf lid is van het Gilde St. Sebastiaan in de Borkel en dat zij over enkele weken ook het koningschieten hebben én dat zij daar ook aan deelneemt om een poging te wagen naar de felbegeerde koningstitel. Daarnaast zal de nieuwe koning op 11 september voor het eerst in actie komen tijdens het koning der koningen bij de Schutterij in Budel.

2023  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende