logotype

Geslaagd Federatietoernooi

Op 15 september 2013 vonden de Federatiewedstrijden Trommen, Vendelen, Bazuinblazen en Standaardrijden van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden plaats bij het St. Catharina en St. Barbara Gilde te Leende. Mede georganiseerd door het gelijknamige gilde uit Geldrop. Veel tamboers, vendeliers, bazuinblazers en standaardrijders van Gilden uit geheel Brabant namen deel aan deze wedstrijden en streden om de eer van de eerste plaats, nl. Kampioen in de betreffende klasse.

Klik hier voor de foto's van deze dag

Van alle Federatieve Commissies worden via deze website de uitslagen en eventuele overzichten gepubliceerd. De totaaloverzichten zijn ook te downloaden als PDF-document.

Vanaf deze plaats onze felicitaties aan alle prijswinnaars!

 

Via onderstaande links kunt u de betreffende overzichten per onderdeel bekijken.

UITSLAGEN VOLGEN NOG!!!

 
  Vendelen        
Uitslagen van de wedstrijden Vendelen  
Trommen    
Uitslagen van de wedstrijden Trommen  
Bazuinblazen    
Uitslagen van de wedstrijden Bazuinblazen  
Standaardrijden

Uitslagen van de wedstrijden Standaardrijden

Wisselschaal in handen van Strijp

Op woensdag 21 augustus stond het kermisvoetballen op het programma. Hierbij werd er door zowel de jeugd als de grote leden gevoetbald tegen de leden van het gilde St. Jan Leenderstrijp. Daarnaast streden de grote voetballers ook nog tegen de tonpraoters van de carnavalsvereniging. De beide gilden streden onderling ook nog voor de wisselschaal voor het beste voetbalteam. De uitslagen waren als volgt:
Jeugd Leende – Jeugd Strijp: 4 – 0
Leende – Tonpraoters: 2 – 2
Tonpraoters – Strijp: 2 – 0
Strijp – Leende: 1 - 0
De wisselschaal was hiermee weer in Strijpse handen, maar de grote winnaars waren toch de tonpraoters. Na een gezellige “derde helft” kwam er een einde aan kermis 2013.

Nieuwe koning Rob Boullart

Zojuist is de nieuwe koning bekend geworden. Rob Boullart schoot zichzelf met het 362ste schot tot nieuwe koning van het gilde.

Rob Boullart nieuwe koning Jong Schut

Op maandag 19 augustus j.l. vierde het Gilde St. Catharina en St. Barbara haar kermismaandag, dat dit jaar in het teken stond van het driejaarlijkse koningschieten. De dag begon al vroeg met om 9.00 uur een H. Mis in de kerk samen met leden van Schutterij St. Jacob en St. Anna. In tegenstelling tot de Jong Schut zitten de leden van de Auw Schut hierbij achteraan in de kerk. Wordt er door de leden van de Jong Schut tijdens H. Mis geofferd, de leden van de Auw Schut brengen hun offering na het koningschieten naar de kerk.
Na de H. Mis vond achter de kerk de vernieuwing van de Eed van Trouw plaats, gevolgd door de toespraak van Regerend Deken Erik van Happen. Hij dankte Pastoor van Meijl voor het afgelopen jaar, in het bijzonder voor de mooie eucharistieviering tijdens het verbroederingsfeest ter ere van de 60 jaar jubilarissen. Ook dankte hij de Auw Schut voor het klaar staan voor ons. Met name voor verzorgen van de schietwedstrijd tijdens het verbroederingsfeest. Ook was er een dankwoord voor de burgemeester en het gemeentebestuur. Zij werden bedankt voor hun bijdrage van het afgelopen jaar. Na de toespraak van Van Happen volgden de toespraken van de Regerend Deken Ben Appelhof van Schutterij St. Jacob en St. Anna en van de burgemeester, Paul Verhoeven. Aansluitend vond de vendelhulde voor het Geestelijk en Wereldlijk Gezag plaats.
Hierna trokken de beide Gilden naar Herberg de Scheuter voor de traditionele koffie met gebak, aangeboden door de gemeente. Vanuit de herberg ging ieder Gilde verder hun eigen weg voor het vervolgen van hun programma’s.

Voor de Jong Schut stond nu de vendelhulde en een tromdemonstratie aan de bewoners van het Leenderhof op het programma. Hierbij werd er door de jeugdige vendeliers een vendelhulde gebracht en tromden de tamboers een nieuwe pas ingestudeerde mars, waarbij de bewoners zichtbaar genoten. Via een rondgang door Leende en een kort café bezoek bij Freek Roothans, kwam het Gilde aan bij het Gildeterrein aan de Loofvennen. Hier werd er om de schutsboom heen gegaan, het zogenaamde ” vrijen van de boom.” Hierbij worden de boze geesten en al het ander kwaad verjaagd, opdat de wedstrijd om de koningstitel eerlijk zal verlopen. Vervolgens werd de oude koning Jan van Weert bedankt voor zijn inzet tijdens zijn koningsperiode. Ook zijn vrouw Annie werd bedankt voor haar inzet, middels een bloemetje. Daarna werd Jan ontdaan van zijn koningsattributen.

Om 14.00 uur, na de Gildemaaltijd, stond het koningschieten op het programma. Een spannende strijd tussen de 14 deelnemers om de ere-titel. Het openingsschot werd gelost door de ere-leden burgemeester Paul Verhoeven en pastoor Wim van Meijl. Gevolgd door oud-koning Jan van Weert. Na een spannende strijd en 362 kogels later was het Rob Boullart de vogel naar beneden schoot. Hij werd hiermee de nieuwe koning.

Rob Boullart (1970) van beroep schilder, was in zijn jeugd jaren al lid van het Gilde, na een kleine onderbreking kwam hij in 1999 weer terug om in 2001 weer officieel lid te worden. Rob is al die jaren tamboer geweest, iets wat hij altijd graag heeft gedaan. Met een aantal tamboers is hij zelfs vorig jaar begonnen aan een opfriscursus. Maar ook het schieten is voor Rob geen onbekend terrein. Hij is een van de actieve deelnemers aan de schietwedstrijden door het jaar heen. Maar ook de schietcompetitie is voor Rob een spannend seizoen waar hij graag aan deelneemt. Ook als schietcommissielid is hij vaak onder de boom te vinden. Het nieuwe geweer van het Gilde wordt tijdens de wedstrijden vaak door hem geladen.

Het koningschieten was voor Rob zeker niet onbekend. Het toeval wil dat de grootvader van Rob, Peter Boullart zich in 1950 en in 1952 tot koning schoot van het Gilde St. Catharina Valkenswaard. Maar wat toch wel het meest bijzondere daar aan is, is dat zowel Rob als zijn grootvader beide op 19 augustus koning werden. Het gildebloed heeft Rob dan ook niet van
een vreemde, naast zijn grootvader was ook zijn eigen vader lid van het Valkenswaardse gilde geweest.
Als de nieuwe koning bekend is wordt dit volgens traditie middels een hardloop wedstrijdje door de lopertjes aan het thuisfront gemeld. De winnaar hierbij was Wilco van Dijk, hij was het snelste om het goede nieuws bij de familie Boullart te melden.

Ook voor de jeugd stond er een schietwedstrijd op het programma. Zij schoten om de Pastoor de Vries-wisseltrofee, deze trofee is door pastoor de Vries bij zijn emiraat aan de jeugd geschonken en ieder jaar strijden zij middels een schietwedstrijd met luchtbuks om zich een jaar de winnaar te mogen noemen. Winnaar hierbij werd Joep Jutten.
De uitslag voor het kleine puist schieten was als volgt: 1e Linda Heijmans, 2e Danny Looijmans, 3e Danny Looijmans, 4e Nico de Werdt, 5e Michel van de Bogaart, 6e Stefan Vermeer.

’s Avonds vond de inhuldiging van de nieuwe koning plaats. Hierbij mag de nieuwe koning na het wassen van zijn handen, als teken van reinheid, over het hoofdvaandel lopen. Dit is een voorrecht, normaal mogen alleen de paus en de koning het vaandel betreden. Hierna werd de nieuwe koning zijn koningsmantel omgehangen en met de verdere koningsattributen aangekleed. Daarop volgde een vendelhulde en vanuit de tamboers een tromhulde aan hun collega Rob.
Aansluitend volgde weer een rondgang door Leende om de nieuwe koning te tonen en werd de avond gezellig afgesloten bij een van de Lindse cafés.

Geslaagde Kringgildedag

Het Gilde St. Catharina en St. Barbara heeft op 2 juni deelgenomen aan de 71e Kringgildedag georganiseerd door het Onze Lieve Vrouwegilde te Eersel.

Het was een prachtige dag waaraan 56 Gilden deelnamen. Er werd die dag gestreden in verschillende categorieën. De Jong Schut deed zelf mee aan verschillende onderdelen.

Naast het trommen, vendelen en bazuinblazen deden zo ook mee aan het viertalschieten, korpsschieten, kampioen, Brabander en kleine Gaai.

Na een mooie dag was de uitslag als volgt:

Optocht: 3e tweede prijs;

Bazuin klasse C: Anne Jansen 2e prijs;

Vendelen vaandeklasse zonder acrobatiek: Erik van Happen 1e prijs.

Foto's van de dag

2021  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende