logotype

Erik van Happen nieuwe Regerend Deken “Jong Schut”.

Op de drukbezochte jaarvergadering van donderdag 24 januari is Erik van Happen gekozen tot nieuwe Regerend Deken / voorzitter van het gilde St. Catharina en St. Barbara Leende.

De 46 jarige Erik van Happen volgt hiermee Frans van de Gevel op die 13 jaar deze functie heeft vervuld. ErikvanHappen

Lees meer: Erik van Happen nieuwe Regerend Deken “Jong Schut”.

Pietjesdag 2012

Op 21 oktober hadden we voor de tweede keer de Pietjesdag. Om half een was het samenkomen bij ons clubgebouw waar we werden getrakteerd op boterhammen en koffie en thee.

Rond kwart voor twee zijn we op de fiets gestapt om naar onze schonne kerk te fietsen voor een bezichtiging van de toren en de kerk zelf. We werden in twee groepen verdeeld. De ene groep ging de toren in en de andere groep kreeg een rondleiding in de kerk, daarna werd gewisseld. De rondleidingen werden verzorgd door Frans van Weert en Noud Fransen.

Rond half vijf waren we weer terug bij ons clubgebouw waar we wat hebben gedronken en om een uur of zes stond er een zeer lekker buffet op ons te wachten. Het was een geslaagde dag met interessante belevenissen voor iedereen. Volgend jaar hebben we weer een Pietjesdag.

 

Kermisdagen 2012

Wilco van Dijk wint Pastoor de Vries wisseltrofee 2012.

Tradities zijn heel belangrijkvoor de gildes, en daarom begint kermismaandag 20 augustus traditie getrouw met een gezongen heilige mis, die voorgegaan werd door pastoor van Meijl in het bij zijn van de wethouders mevr van de Rijt, J. van Bree, P. Heunen en de nieuwe gemeente secretaris.

De voorzitter van het gilde benadrukte nogmaals dat samenwerken met geestelijk en wereldlijk gezag enorm belangrijk is voor alle partijen.

Met elkaar in gesprek blijven en elkaar standpunten respecteren, maar ook elkaar begrijpen en steun bieden waar steun nodig is. 

Wethouder van de Rijt bedankte namens de gemeente Heeze-leende de beide gilde voor de uitnodiging en nodigde alle uit voor een kop koffie.

Lees meer: Kermisdagen 2012

Verbroederingsdag 2012

Koningin op verbroederingsweekend leende.

Op zondag 2 september werd het verbroederingsfeest gehouden ter ere van 60 jaar heropleving van het gilde St. Catharina en St. Barbara in Leende.

Voor het organiserende gilde was het een fantastische dag die werd gehouden op en rond het clubgebouw van het gilde.

Grote opkomst van gildeleden van district Oost, schutterijen,  mooie locatie en mooi weer.

Ook de publieke belangstelling was groot.

Lees meer: Verbroederingsdag 2012

Kringgildedag 2012 Stratum Eindhoven

Op zondag 3 juni trok het Gilde St. Catharina en St. Barbara uit leende met een grote delegatie naar de 70ste  Kringgildedag van de Bond van schuttersgilde Kring Kempenland.

De organisatie was dit jaar in handen van het Sint Joris Gilde Stratum in Eindhoven.

De regenachtige dag begon met een samenkomst in de grote feesttent vanwaar het organiserende gilde vertrok in volledige nieuwe kostuums naar de Sint Joris kerk voor de gildemis.

Na de koffietafel werd de Ere wijn aangeboden door het gemeente bestuur van de Gemeente Eindhoven.

Burgemeester Rob van Gijzel feliciteerde de oudste vereniging van Eindhoven met hun 500 jarig bestaan.

Ook commissaris van de koningin, de Hr van den Donk sprak het jubilerende gilde toe en feliciteerde het Sint Joris gilde met hun 500 jarig bestaan.

Ook opperde de Commissaris dat Eindhoven in 2018 in de race is voor culturele hoofdstad. Hierbij gaf hij te kennen hoe Europa er in 2018 uit moet zien en dat de onderlinge broederschap, vertrouwen en samenwerking zoals bij de gildes plaats vind een hele belangrijke rol kan spelen bij de uitverkiezing.

Daarna was het woord voor de laatste keer aan de scheidende Voorzitter van de Bond van Schutters gilde Kring Kempenland de Hr. Jan Schrurs.

De voorzitter van de Bond van Schutters gilde feliciteerde het organiserende gilde dat zij de 70ste kringgildedag voor hun rekening wilde nemen en bedankte alle aanwezige gildebroeders en gildezusters voor hun jarenlange vertouwen dat zij hadden in de voorzitter.

Lees meer: Kringgildedag 2012 Stratum Eindhoven

2018  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende