logotype

Kermisdagen

Tradities zijn heel belangrijk voor de gildes en daarom begint kermismaandag traditiegetrouw met een gezongen heilige mis, die voorgegaan werd door Pastoor van Meijl, in het bijzijn van Ere-lid Burgemeester Verhoeven en Wethouders van der Rijt, Van Bree en van Heunen. Na de dienst was er de “eed van trouw” en een vendelhulde voor het geestelijk en wereldlijk gezag. De voorzitter van het gilde benadrukte in zijn toespraak nogmaals dat tradities belangrijk zijn voor het gilde en dat dit zonder het geestelijk en wereldlijk gezag onmogelijk is. Burgemeester Verhoeven bedankte alle aanwezigen en wenste beide gildes veel succes met de wedstrijden. Vervolgens zetten het gilde koers naar het Hof van Leende voor de traditionele vendelhulde. Daar zat het Grand-Cafe vol met enthousiaste ouderen het gilde al op te wachten. Een vendelhulde door de jeugdgildebroeders en jeugdgildezusters viel hen ten deel, waarna de tamboers van het gilde nog een mooie mars speelde waar aandachtig naar werd geluisterd. Zoals traditie daarna een gezellig kopje koffie verzorgd door het personeel en de vrijwilligers van Leenderhof.

Lees meer: Kermisdagen

Grandioze jeugdgildedag in Leende

Op zondag 15 mei organiseerde het gilde St. Catharina en St. Barbara uit Leende een grandioze jeugdgildedag. Deze druk bezochte jeugdgildedag is speciaal voor alle jeugdleden van de gildes van kring Kempenland. Na een indrukwekkende massale opmars moesten, Lieke van de Gevel eerst de Lambert van Schayik wisseltrofee inleveren als beste tamboer van 2010 en Remco van Hoof moest de Jan van Dooren wisseltrofee inleveren voor de beste vendelier van 2010.  Beide kregen uit handen van de voorzitter van de Bond van Schuttersgilde Kring Kempenland een oorkonde en een mooi herinneringsspeld. Vervolgens werden de deelnemers toegesproken door Frans van de Gevel, Regerend Deken van het gilde St. Catharina en St. Barbara. Hij hete alle deelnemers van harte welkom en de Regerend Deken vond het “vet-cool“ dat alle deelnemers voor deze dag naar Leende waren gekomen.  Ook benadrukte de Regerend Deken de wijze waarop de sponsoring tot stand is gekomen door de grote steun van de ondernemers van Leende en vroeg hier een groot applaus voor. Ook Burgemeester Paul Verhoeven van de Gemeente Heeze-Leende vond het geweldig dat de jeugdgildedag werd georganiseerd in de gemeente Heeze-Leende. Op een mooi stukje in Leende met een goeie organisatie, gaf de burgemeester aan dat hij het goed vond om te zien dat er zoveel deelnemers waren aan deze dag. Hij wenste dan ook alle deelnemers heel veel succes toe in de strijd om het zilver.  De jeugdgildedag werd geopend door de voorzitter van de Bond van Schuttersgilde kring Kempenland de Hr. Jan Schrurs. De voorzitter van de Bond van Schuttersgilde kring Kempenland roemde het organiserende gilde om hun professioneel karakter en dat zij hun verantwoording hebben genomen om deze jeugdgildedag te organiseren. Hij dankte hiervoor het gilde en wenste alle deelnemers heel veel succes. 

Lees meer: Grandioze jeugdgildedag in Leende

Prachtige Kringgildedag Leenderstrijp

Het Sint Jan-Baptista gilde uit Leenderstrijp had de organisatie van de 68e kringgildedag van kring Kempenland op zich genomen. Het strijper gilde kan terug kijken op een heel geslaagde kringgildedag die begon met een mooie heilige mis in de openlucht bij de St. Jans kapel. De druk bezochte heilige mis werd voorgegaan door Monsieur Hurkmans en Pastoor van Meijl die alle hartelijk welkom hete op een van de mooie stukjes van Brabant om hier de heilige mis op te dragen. Tijdens de heilge mis werd ook het nieuwe hoofdvaandel ingewijd en de vaantjes voor aan de bazuinen. Na de heilige mis bood de gemeente Heeze-Leende de ere wijn aan alle aanwezige gildebroeders en gildezusters van kring kempenland.  

Lees meer: Prachtige Kringgildedag Leenderstrijp

Jan van Weert nieuwe koning van het Gilde St. Catharina en St. Barbara Leende

De kermismaandag staat traditioneel in het teken van het Gilde St. Catharina en St. Barbara, en het gilde Jacob en Anna. Dit jaar stond kermismaandag in het teken van het koning schieten. Kermismaandag begint zoals altijd ‘s morgens in de kerk, met een Heilige Mis. De wijze waarop we werden ontvangen en toegesproken door Pastoor van Meijl maakte veel indruk bij de gildeleden. Traditiegetrouw zitten dan de leden van het Gilde St. Catharina en St. Barbara voor in de kerk en de leden van Schutterij St. Jacob en St. Anna achter in de kerk.  Na de Heilige Mis was er een vendelhulde en de vernieuwing van een Eed van Trouw aan het Geestelijk en Wereldlijk gezag op het kerkplein met aansluitend koffie met gebak aangeboden door de Gemeente Heeze-Leende. Vervolgens vertrok het Gilde naar het Leenderhof om daar een vendelhulde te brengen aan de bewoners. De jeugd van het Gilde gaf een mooie trom en vendel demonstratie aan de bewoners die jaarlijks zorgen voor een warme ontvangst. Na de vendelhulde maakte het gilde een rondgang door leende om vervolgens terug te keren  naar het Gildehuis voor de Gildemaaltijd. In de middag werd er om 13.30 uur gelood voor het koningsschieten, wip schieten en het verschieten van de Pastoor de Vries-wisseltroffee voor de jeugd.

Lees meer: Jan van Weert nieuwe koning van het Gilde St. Catharina en St. Barbara Leende

Jeugdtoernooi Bladel 2010

Het Sint Joris Gilde uit Bladel had dit jaar de organisatie van de jeugdgildedag 2010 van kring kempenland op zich genomen met als thema “Jeugd en Cultuur, geef ze de ruimte”. Aangezien het St. Joris geen jeugd in haar gelederen heeft, hebben ze deze dag voortreffelijk aangepakt. 

Alle basisscholen uit Bladel hebben ze benaderd om mee te doen. Zo’n 500 leerlingen deden mee aan dit school project. Op deze wijze trachtte het Sint Joris Gilde de gehele Bladelse jeugd in contact te brengen met tradities, cultuur en geschiedenis. Ook was er door de leerlingen een ware tentoonstelling ingericht, in de kleedkamers van voetbal vereniging Bladella, over het verleden en het heden. Op zich al een zeer geslaagd geheel, gezien het grote aantal attributen dat door de kinderen geknutseld was. Ondanks het regenachtig waren er mooie prijzen voor het gilde St. Catharina en St. Barbara uit Leende.

Lees meer: Jeugdtoernooi Bladel 2010

2021  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende