logotype

Kermis maandag

Dit jaar stond de jaarlijkse traditie van het gilde St. Catharina en St. Barbara op kermismaandag in het teken van de nieuwe zwaaivendels.

De dag begon met een mooie gezongen heilige mis, die voorgegaan werd door Pastoor van Loon, in het bijzijn van Ere-lid Burgemeester Verhoeven en Wethouder van Hofwegen.Op het einde van de dienst werden de 20 nieuwe zwaaivendels onder trom geroffel ingezegend door het Ere-lid van het gilde, Pastoor van Loon.Na de dienst was er de “eed van trouw” en een vendelhulde voor het geestelijk en wereldlijk gezag.Vervolgens zetten het gilde koers naar het Hof van Leende voor de traditionele vendelhulde.Daar zat het Grand-Cafe vol met enthousiaste ouderen het gilde op te wachten.Een vendelhulde door de jeugdgildebroeders en jeugdgildezusters met hun nieuwe vlaggen viel hen ten deel, met daarna een gezellig kopje koffie verzorgd door het personeel en de vrijwilligers.

Lees meer: Kermis maandag

Schenking nieuwe trom

Een kruiwagen vol zilver voor het St. Catharina en St. Barbara Gilde uit Leende

Verbroedering op de Dommeloevers.

 Het Sint Catharina gilde van Son en Breugel organiseerde ter ere van het 550 jarig bestaan de 67e kringgildedag voor alle gildes van Kring Kempenland. Het thema van deze dag is “Verbroedering op de Dommeloevers”. Een feest waaraan het hele dorp gebroederlijk kon meedoen en de locatie was dan ook schitterend. Dit was voor zowel de inwoners van Son als die van Breugel makkelijk bereikbaar. In de voorbereidingen is er door het St. Catharina Gilde Son veel aandacht besteed aan het schoolproject voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen van Son en Breugel. Het project bestond uit het enthousiast maken van jongeren voor het gildewezen, het dienstbaar zijn voor de gemeenschap en “ons Brabants Cultureel Erfgoed” De 67e Kringgildedag werd geopend door een massale opmars en een slangen defile.  Het weer werkte niet echt mee, want de regen kwam af en toe met bakken uit de hemel. Maar ondanks het slechte weer waren er mooie prijzen voor het hele gilde Sint Catharina en Sint Barbara uit Leende.

Een 4e 1e prijs in de optocht, een geweldig resultaat, maar er waren meer mooie prijzen, een 2e prijs voor Juul van Dooren in de klasse muziektrom. Een 1e prijs op gildetrom t/m 13 jaar voor Wilco van Dijk en een 1e prijs voor Lieke van de Gevel eveneens op gildetrom van 14 t/m 15 jaar. In de klasse C gildetrom, een 1e prijs voor Nienke van Happen en een 2eprijs voor Geert-Jan de Werdt. In de klasse B een 1e prijs voor Danny Looijmans en in de klasse A een 1e prijs voor Hilke van Happen. In de Klasse U ( uitmuntend ) een 1e prijs voor Coen Heijmans. Bij het vendelen t/m 12 jaar was er een eerste prijs voor Barry van Dijk en een 3e prijs voor Danielle de Werdt. Ook een 1e prijs bij het vendelen t/m 15 jaar is er voor Nick de Werdt. Bij het bazuinblazen klasse B was er een 1eprijs voor Nienke van happen en bij het groepstrommen Klasse B was er ook een 1e prijs, de groep bestond uit Danny Looijmans, Geert-Jan de Werdt, Lieke van de Gevel en Coen Heijmans.

Deze dag werd afgesloten met de mededeling dat de 68eKringgildedag in 2010 wordt georganiseerd door het Sint Jan Baptista Gilde uit Leenderstrijp.

5 Kampioenen in Leende

Het gilde St. Catharina en St. Barbara uit Leende nam afgelopen zondag deel aan het NBFS toernooi in Beek en Donk. Het Leonardus gilde uit Beek en Donk organiseerde dit jaar het toernooi voor de  Noord-Brabantse federatie Schuttersgilde, ook wel het zgn. “Brabants kampioenschap” genoemd.  Vroeger had het Leonardus gilde de bijnaam “de rooi skut van Donck”. Op deze mooie locatie was het voor het publiek een geweldig schouwspel en voor de deelnemers een ware wedstrijd. De opening van deze dag werd verricht door de burgemeester van Laarbeek de Hr. Hans Gilissen, die zowel een massale opmars als een slangendefilé mocht aanschouwen. De winnaars “de kampioenen” van het federatie toernooi, in zowel trommen, vendelen, bazuinblazen als standaard rijden mogen zich kampioen van Brabant noemen.

Lees meer: 5 Kampioenen in Leende

Geslaagde schietwedstrijd Gilde St. Catharina en St. Barbara Leende

Op zondag 24 mei hield het Gilde St. Catharina en St. Barbara haar varkenschietwedstrijd.

Tijdens deze druk bezochte dag werd er geschoten met het groot geweer en het klein geweer. Ook was er een wedstrijd voor de jeugdschutters met de buks. Er werd op deze zonnige dag geschoten om vleesprijzen. Prijzen die door Gildebroeder Tinie van Meijl  waren aangeboden. Hij beloofde een aantal jaar geleden een varken aan het Gilde om te verschieten. Zondag was het dan eindelijk zover dat het varken verschoten kon worden…

Nadat Regerend Deken Frans van de Gevel het openingswoord had gedaan, was het aan Tinie van Meijl de beurt om het openingsschot te doen. Na dit schot werd er de hele middag geschoten en rond 18.00 uur was de prijs uitreiking.

2021  Gilde st. Catharina en st. Barbara Leende